13 December 2018 – SMART policies for tackling drink driving, Bucharest

  • December 12, 2018

European Commission Representation, 31 Vasile Lascar St, Bucharest  
Reprezentanța Comisiei Europene, Str. Vasile Lascăr nr. 31, București   

13 December 2018, 9:00-13:00
13 Decembrie 2018, 9:00-13:00

In the framework of the SMART (Sober Mobility Across Road Transport) project, the Romanian Traffic Police and the European Transport Safety Council organised an international conference on tackling drink-driving on the 13th of December in Bucharest.

În cadrul proiectului SMART (Sober Mobility Across Road Transport), Poliția Română – Direcția Rutieră și Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor (ETSC) au organizat o conferință internațională privind combaterea şofatulului în stare de ebrietate pe 13 decembrie în București .

Representatives of the national authorities presented the current state of drink driving in the country. European road safety experts discussed drink driving issues and raised awareness on the most effective measures to reduce the number of alcohol-related road deaths. Examples of drink driving campaigns from Romania were presented.

Reprezentanții autoritătilor națtionale si experții în domeniu au prezentat situația actuală a şofatului sub influenta alcoolului în România. Experții europeni au discutat despre problemele legate de şofatul în stare de ebrietate, precum și conștientizarea celor mai eficiente măsuri de reducere a numărului de decese cauzate de alcool. De asemenea, au fost prezentate și campanii de responsabilitate socială realizate în România

The debate addressed topics such as improved enforcement, lower blood alcohol limits, alcohol interlocks, awareness campaigns and rehabilitation programmes which are some of the measures in place across Europe to tackle the scourge. But for the European Union to meet its road safety targets, more will need to be done in the near future at Member State and EU level.

Dezbaterea a abordat teme precum îmbunătățirea aplicării legii, limitele de alcool din sânge, technologiile interlock, campaniile de conștientizare și programele de reabilitare, reprezentand unele dintre măsurile existente în Europa pentru combaterea acestui flagel. Dar pentru ca Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele de siguranță rutieră, va trebui să se facă mai mult în viitorul apropiat la nivelul statelor membre și al UE.

This event welcomed road safety professionals and those interested in the field of road safety or health and provided the opportunity to gather EU road safety experts, national stakeholders and decision makers together.

Acest eveniment s-a adresat profesioniștilor din domeniul siguranței rutiere și celor interesați de domeniul siguranței rutiere sau al sănătății și a reprezentat o bună ocazie de a reuni experții UE în domeniul siguranței rutiere, actorii naționali și factorii de decizie.

Provisional agenda is available here.
Agenda provizorie este disponibila aici.

Presentations:
Prezentari:

  1. Drink-driving in the European Union, Antonio Avenoso, European Transport Safety Council
  2. Rolul poliției în combaterea condusului sub influenta alcoolului, Florentin Bracea, Politia Romana
  3. Measures to improve drink driving in Slovenia, Vesna Marinko, Slovenian Traffic Safety Agency
  4. O Privire de ansamblu asupra sigurantei rutiere in Romania, Sorin Sirbu, Ministerul Transporturilor
  5. Comportamentul responsabil in trafic, Costin Tatuc, Consultant Siguranta Rutiera
  6. Campanie Don’t Drink and Drive, Julia Leferman, Berarii Romaniei
  7. Fii Treaz la Volan – Campanie nationala de siguranta si preventie rutiera, Mihaela Circu, APPA

SMART receives financial support from The Brewers of Europe.
SMART primește sprijin financiar de la Berarii Europei.

Loading...